Rybnik. Konkurs w Szkole Partycypacji

IDEA

budżetu partycypacyjnego polega na zaangażowaniu w sprawy publiczne tych osób i grup, które zazwyczaj są wykluczone z życia publicznego (np. młodzież).

Rybnik. Konkurs w Szkole Partycypacji

2012-10-31

Pięć rybnickich szkół otrzymało po 20 tysięcy zł na ciekawe inicjatywy służące rozwojowi. Od dzisiaj do 8 stycznia 2013 r. można zgłaszać projekty z propozycjami na co przeznaczyć te pieniądze.

W Rybniku do projektu wylosowano I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 5 im. J. Rymera, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych i tylko społeczności tych szkół mogą brać udział w konkursie.

Celem konkursu jest pobudzenie społeczności szkolnych do czynnego udziału w życiu szkoły, a także promowanie odpowiedzialności ekonomicznej wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Projekty mogą przysyłać co najmniej trzyosobowe zespoły. Mogą je tworzyć sami uczniowie, nauczyciele lub rodzice, mogą też mieć charakter mieszany.

Projekty można zgłaszać w obszarach dotyczących edukacji, wydarzeń sportowych i kulturalnych, wsparcia infrastrukturalnego (doposażenie placówki w sprzęt edukacyjny i metodyczny) oraz innych dotyczących społeczności szkolnej.

Zainteresowanych konkursem prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym:


POPRZEDNIE

NASTĘPNE